Marnix de Bruyne

Journalist en schrijver

Menu Close

Author: admin (page 1 of 2)

‘Ik gooide mijn leven om, zodat ik kon getuigen. Voor niets’

Meer dan tien jaar nadat verkiezingen in Kenia leidden tot massaal geweld lopen de aanstichters nog vrij rond. Het Internationaal Strafhof begon een proces tegen de hoofdverdachten, maar moest dit staken nadat cruciale getuigen waren omgekocht en geïntimideerd. Wat ging er mis en waarom? Mijn reconstructie van acht  pagina’s in De Groene Amsterdammer.

Recensie Jeroen Vullings

Marnix de Bruyne
We moeten gaan. Nederlandse boeren in Zimbabwe
Podium, 390 p., € 19,99

Daar zat journalist Marnix de Bruyne uit porseleinen servies thee te drinken met Ian Smith, de hoogbejaarde vroegere president van Rhodesië. De man die de onafhankelijkheid van zijn land uitriep, waarna kort daarop een burgeroorlog uitbrak. Het is prijzenswaard hoe onbevooroordeeld en genuanceerd De Bruyne de historische ­figuur Smith portretteert; de man (verguisd ten tijde van het anti-apartheidsactivisme) is een conservatief, door en door Brits, fel anticommunist, die gelijk heeft gekregen over het gevaar van dictator Robert Mugabe.

Het is prijzenswaard hoe onbevooroordeeld en genuanceerd De Bruyne de historische ­figuur Smith portretteert

De vele van origine Nederlandse boeren die na de Tweede Wereldoorlog emigreerden naar Rhodesië kunnen ervan meepraten. Vaak waren ze oud-Indiëgangers, naoorlogs opgeleid op een koloniale landbouwschool in Deventer, landbouwers zonder land die terecht konden in Rhodesië, waar de verhoudingen tussen blank en zwart gelukkig minder verkrampt en ideologisch waren als in Zuid-Afrika destijds. Dat veranderde toen Smith zijn land afscheidde van Engeland; de positie van de zwarten werd ondergeschikter. In de oorlog tegen de ‘terroristen’ vochten de Nederlandse boeren mee, patrouillerend of jagend op vrijheidsstrijders tot de grens van Mozambique. Na de onafhankelijkheid, toen Rhodesië Zimbabwe werd en Mugabe de macht kreeg om die nooit meer af te staan, veranderde de situatie voor de boeren allengs. Vanaf 2000 zijn vrijwel alle boeren door ongeregelde troepen piepjonge zwarte ‘veteranen’ van hun land verdreven, met grof geweld. De Bruyne zoekt ze op, volgt ze, reconstrueert hun geschiedenis en toont hun ongebroken positieve geest. Indrukwekkend en tragisch.

(Jeroen Vullings)

Hoe elf verjaagde blanke boeren tóch geld kregen

Elf Nederlandse boeren die van hun boerderijen in Zimbabwe zijn verjaagd, kregen na 14 jaar procederen voor elkaar wat andere blanke boeren niet lukte: Zimbabwe vergoedt de verloren grond. Mijn ‘scoop’ in NRC Handelsblad over een geheim gehouden schikking.
Read more

Aftreden Robert Mugabe

Rond het aftreden van Robert Mugabe op 21 november 2017 schreef ik diverse artikelen en gaf ik uitleg op de radio en bij Le Monde. Dat vind je hier.

Read more

Ander werk over Zuid-Afrika

In 2010, het jaar van het WK Voetbal in Zuid-Afrika, bezocht ik voor de Volkskrant de negen ‘speelsteden’, om daar negen reportages te maken die juist niet over voetbal gaan. Zoals over het besnijdenis-ritueel bij Xhosa-jongens (bij Port Elisabeth) en de geprivatiseerde gevangenissen (Bloemfontein). Ze staan hier.

Shell voor de rechter als medeplichtige aan moord

Shell is medeplichtig aan de executie van negen activisten uit de Nigeriaanse Nigerdelta in 1995. Dat is de inzet van een zaak die Esther Kiobel eind juni tegen het olieconcern
heeft aangespannen in Den Haag.

Read more

Nigeriaanse weduwes beginnen zaak tegen Shell

De zaak van de negen weduwes die energie-reus Shell aanklagen, beschreef ik ook in NRC Handelsblad. Met een historische foto van de Ogoni-leiders Ken Saro-Wiwa en Barinem Kiobel, die in 1994 geëxecuteerd werden. En met extra duiding door Liesbeth Enneking, hoogleraar internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Read more

Hoe de moord op Berta Cáceres FMO uit Honduras joeg

De ontwikkelingsbank FMO staakte in mei haar deelname aan een waterkrachtproject in Honduras. Vijf maanden later kijkt Elvira Eurlings‚ directeur Energie van FMO‚ terug.

Read more

Rechtszaken en ‘twittertrollen’ moeten critici Eritrea afschrikken

Het Eritrese regime trekt zich weinig aan van kritiek‚ maar zijn aanhangers in Nederland houden de pers scherp in de gaten.

Read more

Dronepiloot Brandon Bryant: ‘Iedereen zou me moeten haten’

Interview met de Amerikaanse, zelfverklaarde oorlogsmisdadiger Brandon Bryant (29).

© 2023 Marnix de Bruyne. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.